Hoe de Vlaamse Schchatkist mijoenen misloopt door achterpoortje in erfbelasting

De Vlaamse schchatkist loopt door een achterpoortje in de wet op de erfbelasting jaarlijks vele miljoenen euro’s mis. For the expected stervelingen loopt de erfbelasting op onroerende goederen the ze hun childrenen nalaten op tot 27 per cent. Since it was nailed down by a family vennootschap in the near future, it comes with a benefit from 3 percent of the time. Opmerkelijk: that money also for het building contract aan zee en de – soms talrijke – other property owners.

Sven Ponsaerts

A total of 100,000 people from the Gentse liet bij zijn overlijden in 2017 de slagerij na aan zijn some zoon. Soals voorzien door de wet betaalde the op de erfenis van de familiale vennootschap, met daarin ok het handelspand voor de slagerij met woonhuis, het gunsttarief van 3% successierrechte. The slager had in zijn leven real good geboerd, and in het patrimonium van de overledene zaten nog een pak other onroerende goederen, waaronder een woonhuis, een woonblok met zes huurappartementen, een tweede verblijf aan zee, een zestal verhuurde winkel- en magazijnmendere garage boxes. All the seeds go for sea after 3 million euros to a large amount that will be sold. Met hesp, chops of bloedworst had dit niks te maken, maar omdat het deel van uitmaakte van de vennootschap, betaalde de ervende zoon ook hierop selechts 3% successierrechte.

A peulschil, according to Ive Rosseel, financial expert at the Christelijke vakbond ACV. A possible change: Jan worked as a waiter in the office for a total of 450,000 euros for Peter’s zoo. Peter received 73,500 euros in succession rights. What Jan really een zelfstandige Geweest die zijn vennootschap naliet, met daarin datzelfde woonhuis, dan moest Peter slechts 13,500 euros erfbelasting betalen voor dat huis — liefst 60,000 euros less.

Slordige wet

Van de ongeveer 123,000 familiale vennootschappen in Vlaanderen he made in 2015 (the most recent cijfer) 295 gebruik van de verlaagde erfbelasting. “Maar het Gentse precedent in 2017 maakt dat dit onder zelfstandigen met een vennootschap ondertussen een algemeen used method is. Daardoor loopt de schatkist jaarlijkse vele miljoenen euro’s aan successiereigen mis.”

“This does not mean that there are made with the vrijwaren van de continuïteit van het familiebedrijf, toch de waarom deze wetgeving in het leven is geroepen. Bedoeling van de overheid was om de activa van familiebedrijven ‘belastingfavourable’ te late overgaan op the following generation, not om ook al het eventuele private vastgoed in Eigendom onder het government regime van 3 percent over the dragen. Door slordig wetgevend work bestaat dit achterpoortje nu real world.”

Simple oplossing

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) bood nochtans weerwerk. Ze is van ordeel dat he spoke moet zijn van een real economic activiteit om van het gunsttarief Gebruik te kunnen maken, waardoor patrimoniumvennootschappen principieel uitgesloten zijn. Maar dat strookt niet met de Wetttekst, zo ordeelde de Rechtbank which de zaak van de slagerszoon Precies twee jaar beslechtte. “Also, when there is a lot of activity, in that there has been some activity in a large number of private accommodations, it is necessary for the right bank to speak of a real economic activity for the business,” says Erik Van Laecke, also a financial expert at the ACV. “Ook in beroep will Vlabel afgelopen zomer in het ongelijk gesteld.”

“The achterpoortje staat nu al twee jaar open en de Vlaamse regering does he niks aan”, says Rosseel. Terwijl de oplossing volgens de fiscaal expert nochtans simpel is: “Het decreet moet been herschreven zodat het gunsttarief lost gaat wanneer privaat vastgoed in de vennootschap zit.”

Also for doctor and loodgieter

Opmerkelijk: het hof in Ghent indicates that he may discriminate bestaat tegenover familiale ondernemingen. For the first time with an eenmanszaak zijn onroerende goederen the Hoofdzakelijk voor bewoning zijn bestemd always well duidelijk bij wet voor het favor regime uitgesloten. Vraag is of that not ongrondwettelijk is. “Past de Vlaamse regering het decreet dus niet urgently, dan bestaat het gevaar dat also een zelfstandige loodgieter, Boekhouder of dokter met een eenmanszaak zijn privévastgoed uitermate ‘belastingfavorable’ aan the following generation zal kunnen doorgeven, as the naar de Rechtbank trekt.”

ttn-31

Bir yanıt yazın