Voorlopig geen verkorte zomervakantie in Vlaanderen, says Vlaamse Onderwijsraad: “Niet het juiste moment”

In Vlaanderen, for example, the summer vacation for children has not been recognized as well as in Franstalig Belgium. He is bij de onderwijspartners geen algemeen draagvlak om het school year is different in the delen. That state in het advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), which aanraadt om geen overhaaste beslissing te nemen en te bekijken wat er in het Franstalig onderwijs.

ttn-39