The Vlaamse nature, landbouw and milieu organizations zijn het eens geraakt over a nieuw mestactieplan. The plan, the end of which is 1996, is to overhaul the area and the Vlaamse water quality in line with the European directive.

  KIJK. Hilde Crevits (CD&V) was scherp tijdens het debate over stikstof in het Vlaams Parlement: “It never sounds as je een partij tegen de muur ‘kwakt’”

  The princiepsakkoord voorziet onder Meer in a stricter van de Bemestingsnormen in areas where the quality standards were not applicable. Landbouwers zullen he was stimulated om duurzamere bemesting toe te fit. Then he comes along all the waterlopen buffer zones of three meter breed, prior to bemesting and pesticides. There may come buffer water, of het terrein moet braak blijven liggen. In natural areas where the water quality is at the end of the world, we want buffer zones with meter breed zijn, for nitraatgevoelige teelten.

  The betrokken organizations – Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, Groene Kring, BioForum, Vlaams Agrarisch Centrum, Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu and the West-Vlaamse Milieufederatie – benadrukken dat het om “een loudere oplijsting van aparte voorstellen” gaat, maar wel om “een Seenhangend heel waarvan de impact verder zal gaan dan enkel de verbetering van de waterkwaliteit”. Bovendia is he draagvlak bij zowel de milieu than de landbouwsector, het klacks.

  Flemish minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) reacts tevreden. When the organized organizations and the previous year were decided on, the overlays were given after a first step in the administration of the building. The new overlay model now appears in a first phase, shows ze.

  Demir: “Iedereen wint bij een betere water quality”

  Het kabinet-Demir analyzes het voorstel now. “Ik hoop komende vrijdag even veel verantwoordelijkheidszin vast te put bij alle coalitiepartners wanneer ik in de ministerraad de definitive vaststelling van het stikstofplan, conform de conceptnota van zondag, ter goedkeuring voorleg”, het fijntjes bij de minister.

  The princiepsakkoord must also have been issued by the Europese Commission, so that the vertaald must have been issued in a decree with the concrete implementation of the maatregelen. ‘MAP 7’ is said to be worded in het jargon, which is to be followed by ingaan.


  rate

  Only one of the 195 water fields in Vlaanderen is of ecological quality

  The first mestactieplan dateert al van 1996, Maar de Vlaamse Wasserlopen voldoen No old rule on de Europese richtlijnen: only from éen van de 195 waterlichamen in Vlaanderen is the ecological quality voldoende, says Demir. A later tightening drong zich dan also op.

  “Iedereen wint bij een betere waterkwaliteit”, says the N-VA minister. “Fauna en flora krijgen opnieuw sea Kansen. Less vervuiling betekent that he less zuiveringsstappen nodig zijn om het water te gebruiken than drinkwater of in de industrie en de Landbouw. En beautiful and secure waterlope dragen also bij aan een aangenamere leefomgeving.”

  Deze CD&V-burgemeesters zijn scherp: “Stikstof leeft niet bij people, ruziënde ministers wél” (+)

  Hilde Crevits (CD&V) holds true to N-VA and Open Vld in stikstofcrisis: “Een akkoord lukt niet than je éen partij tegen de muur kwakt”

  ttn-39