After the plots overlijden van de zoon van oud-burgemeester Jef Cleeren in 2014 Dreigde die zijn woning kwijt te geraken omdat hij de gokkrediten van zijn zoon most terugbetalen. If the open sale of the building is expected, the campaign for Oud-Burgemeester in 2017 and 2020 will total 65,000 euros. That will be for weduwe Nicole Rekoms (66) in Het Belang Van Limburg.

  The lening zou Cleeren want terugbetalen met inhoudingen op het pensioen dat hij kreeg voor zijn Dienstjaren as burgemeester en schepen. Na zijn overlijden and last year bleef he still 39,000 euros debt aan de stad over. This is in the pass of the event. How nu moet opdraaien voor the openstaande guilt is onduidelijk. Also, the height of the old town in the city, is not duidelijk.

  Stap terug

  “Wijn zijn ontsteld over the information that we vandaag raise. I can, same with my part, formeel zeggen that nobody from here van op de hoogte what. As a burgemeester heb ik real de plicht om ook de rust in de stad en het stadsbestuur terug te brengen gezien de ontstane polemiek door dit dossier. This is in the concern of our residents,” writes Heeren.

  “Daarom heb ik besloten om een ​​stap terug te zetten as burgemeester van Sint-Truiden, in overleg met de local partijafdeling van cd&v en nationaal voorzitter Sammy Mahdi. It is important for the truth that the order is made in all the rest and serenity of the work that we started about, can be done. I can help you.”

  Sowel bij de coalitiepartners – Open Vld en N-VA – as bij de opposition is he veel onduidelijkheid over het hele verhaal. Op TV Limburg Zei Ludwig Vandenhove (Vooruit) that everything in each case is not transparent is lost. “De vraag is of het wettelijk can of never. On thanks to the request that I hereby write the letter heb aan de financieel directeur hebben we daar eigenlijk onvoldoende antwoord op regent.” The financieel directeur said that there were only a few other things to do with the hoogte were from lening. “Volgens mij heeft hij niet op own houtje gehandeld en wisten ook cd&v-mensen en ik think ook burgemeester Veerle Heeren hiervan.”

  Audit Vlaanderen

  “Hoewel wij en our coalitiepartners meermaals de voorbije dagen aan de financieel directeur van Sint-Truiden om informatie hebben gevraagd, what de some verklaring long tijd dat dit een personsgebonden aangelegenid what was the financieel directeur een autonomous bevoegdheid in heeft”, aldus Heeren nog.

  Pas vandaag zou de financieel directeur meer duidelijkheid hebben gegeven, het latches. Since heeft het schepencollege naar own zeggen beslist om middellijk actie te ondernemen by Audit Vlaanderen op korte termijn een onderzoek ten gronde te laten voeren. Daarnaast zal het college een spoedadvies inwinnen bij de toezichthoudende overheid, with name het Agentschap Binnenlands Bestuur.

  Het is reeds het tweede dossier, na de commotie rond het auditverlag van het vast Committee P eerder deze week, that Heeren brought into a heavy parket. The opposition was misnoegd about the Burgemeester refuse from inzage te geven in the complete report.

  The previous year was what he al het Schandaal met the corona vaccines, the zowel de burgemeester as mensen uit hair omgeving vroeger dan voorzien toegedidend kregen. He was given a cloth tonder and his army was about to be shorn and given to partijgenote Ingrid Kempeneers. Op 1 Augustus 2021 named hair function weer op.

  The coming days, the contacts have been laid, must be the missing parts for the current state of the city.

  ttn-31