Van published vernederingen tot nachtelijke raids: ontslag van pestende militair that zich “aangemoedigd” voelde door oversten was terecht

Defense is fully justified and a military plague is given at the end of the day, in accordance with the Raad van State. De kandidaat-onderofficier – die met fysiek en verbaal geweld een collega uit het leger pestte – vond zijn ontslag onterecht omdat leidinggevenden het pestgedrag “aanmoedigden”. Maar dat doet volgens het hoogste Rechtscollege niet ter zake, Schrijven Gazet van Antwerpen, het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad.

ttn-39