KU Leuven door break stilzwijgen nadat minister Zuhal Demir (N-VA) three times with scraping van Vlaamse subsidies: “Het properly vroeg met aandrang om niets te doen what de suspected zou kunnen alarmeren” | Leuven

LeuvenMinister Zuhal Demir (N-VA) scraped at least 1.4 million euros for foreign subsidies for KU Leuven. A drastic rule that he was about to de KU Leuven style bleef over the verkrachtingszaak waarvoor a Limburgse professor was veroordeeld tot a admitted celstraf. The KU Leuven said that there was a mention of that: “Elke in front of the ordemaatregel should duidelijk hebben gemaakt dat he iets speelde en so mogelijk hebben geleid tot verlies van bewijsmateriaal”, klinkt het bij de Leuvense universiteit.

“Now the law bank applies to the law in which a professor from the KU Leuven terecht stands before the contracting of a student gaat from the KU Leuven verder with the clothtprocedure tegen the lecturer. The clothtprocedure can suffer totslag”, laat de persdienst van de Leuvense universiteit optekenen near the trigement van minister Zuhal Demir (N-VA) om at least 1.4 million euros Flemish subsidies for de Leuvense universiteit te schrappen. “De feiten warvoor de professor afgelopen donderdag veroordeeld is commissioned in the summer of 2016 in Barcelona. On October 2016 ontving de facultaire vertrouwenspersoon van de faculteit psychology and pedagogy vertrouwelijke informatie van een tussenpersoon which he uitdrukkelijk op aandrong om zelf geen formulae verklaring af te leggen. De vertrouwenspersoon heeft vanaf dat first contact tried om via de tussenpersoon Rechtstreeks contact te leggen met het tot dan toe anonieme slachtoffer. Zodra het slachtoffer daar zelf Klaar voor what, he is in 2018 a formula reporting law and heeft de universiteit stappen, in afstemming met politics and fair. Het verfahrde de universiteit met expliciete aandrang om niets te doen what de suspicion you can alarmeren en zowel het justicelijk onderzoek than the next following process on de helling zou zetten. Elke vorm van ordemaatregel zou meteen duidelijk hebben gemaakt dat er iets speelde en zou mogelijk hebben sorrow dead dungeon van bewijsmateriaal.”


rate

The tuchinstantie shall now be sanctioned and that during the door opening must be carried out on three occasions and require a procedure in this phase

KU Leuven

Lees verder onder de foto

The university comes together with a declaration that the rector Luc Sels has personally given that it is spoken over the count. © mute

The KU Leuven also benadrukt that he vanaf het first contact met the onderzoeksrechter tot op the moment van the order maatregel in September 2018 until the legal instanties will be aangedrongen om zo soon mogelijk zelf the nodige maatregelen te kunnen nemen, until herhaling en schriftelijk. “Dat kon vanaf September 2018 en sindsdien heeft de professor dan ook geen toegang meer tot de universitaire gebouwen en terreinen, mag hij geen contact meer met students and moet hij zich onthouden van all taken waarbij hij KU Leuven vertegenwoordigt”, aldus de KU Leuven .​ “Now the information from the legal department is available for the KU Leuven from the University of Applied Sciences. The professor likes you to be guarded against a sanctie and that can be done from a written statement tot een schorsing of een ontslag. Observed also tot de mogelijkheden: een terugzetting in graad and zelfs een afzetting. “De tuchinstantie zal nu een sanctie bepalen en dat duurt doorgaans tussen de 3 en de 6 maanden voor een procedure in deze phase”, het notg bij KU Leuven.

Extra training for medewerkers

The university has been well since last week a committee of external domestic and domestic experts is opgestarted om het huidige beleid rond grensoverschrijdend dragged te evaluen. Tegen and December would like a first report with the following: “Voor melders werkt de universiteit Momenteel aan een heldere Beslissingsboom met correcte verwachtingen van de verschillende meldingskanalen. The KU Leuven requires medewerkers to provide extra training on how to carry out over and above the identification of larger amounts. In front of the ones from the academy year, there will be updated cloth regulations for academic personnel from Kracht.”​


rate

Mensen who here van op de hoogte were en bleven zjgen, hear not thuis in de academic wereld. As a student of the KU Leuven I was born as a burger I was more then a muisstil rectorate

Minister Zuhal Demir (N-VA)

There is also a declaration of use from the Leuvense university. He urges Minister Demir that there are no veroordeling van de professor op aan om duidelijkheid te krijgen over de rol van de KU Leuven and huidig ​​rector Luc Sels in de verkrachtingszaak van een Limburgse professor of pedagogy. After a decision by the minister on the rectorate in the office on the right, the minister went on to leave the country. Zeschrapte de plande Vlaamse steun van Haar agentschappen for building works around de Viering van 600 years KU Leuven tot de rector en de Universiteit Duidelijkheid.

Keihard

Minister Zuhal Demir (N-VA): “Mensen, who were here on the hoogte were en bleven, did not hear thuis in the academic wereld. As a student of the KU Leuven I was born as a burger I was more then a muisstil rectorate. We would like Kehard to set up a contract that has not been agreed upon. As the largest university in the country, it can never be made that the first rij te staan ​​voor Vlaamse subsidies maar te stoppen voor het opnemen van je maatschappelijke verantwoordelijkheid. So long as the rector Luc Sels geen duidelijkheid geeft over de rol van de KU Leuven en van hem persoonlijk zal ik geen Vlaams belastinggeld aan de KU Leuven geven. What is the price charged after the claim has been reported to the university that has been broken by a professor? Why are the professionals not given non-activities to be avoided? En bovenal het feit dat de prof nog een prijs kreeg van the rector nadat he een officiële klacht van verkrachting bekend what, there is a slag in the design of all slachtoffers van verkrachtingen. Het gaat om de largest universiteit van het country, was zelfs secsueel criminal law wordt onderwezen. Then there is a responsibility for the other area in the style. De subsidies have been scraped tot he complete duidelijkheid en transparency is”, het clicks. He also went bankrupt for the time being, rector Rik Torfs for more communication from het huidige rectorate. Het blijft nu maar de vraag of minister Zuhal Demir haar beslissing terugdraait want hoewel de KU Leuven dan toch een uitgebreide mededeling deed, brings the geen helderheid over de rol van rector Luc Sels in het hele verhaal.

LEES OOK

“Ik most meegaan naar zijn kantoor, waar hij me ‘zou laten kreunen’”: leerkrachten GO! Atheneum Merelbeke slaan alarm on several incidents with directeur

‘Populaire’ biologieleerkracht (45) shorn nadat hij naaktfoto via Snapchat naar leerling stuurde

KU Leuvenprof Rijdt auditorium inside op Harley Davidson for het goede doel: “Noem mij een rebel with a cause”


ttn-39