Tyfoon ‘Nanmadol’, een orkaan van Vierde categorie, koerst in rap tempo op Japan af. Gevreesd wordt that the southern island of Kyushu will be fully extended. The local weerdienst houdt er rekening mee dat Nanmadol zich develops tot de most devastating hurricane in decennia in Japan. During the summer months, half a meter of rain was observed.

    ttn-39