Getrouwd en three children, maar toch wordt David (33) zaterdag priester: “Ik demand óók naar affectie” | Inland

Van car mechanic tot papa van drie en vanaf zaterdag dus ook priest in Mechelen. No, David Nas (33) is a priest every day. “Een celibaat leven is never put away for me. I also demand to have an affect on a woman’s face,” says the open-minded person for the benefit of the child in contemplation and prayer. “Een trouwring? A joke? Ze reageerden héél rattled.”


Esther De Leebeeck


Latest update:
09:22

ttn-39