Expert warning for trajectory controls: “Het begins with speedy control and het agrees with gezichtsherkenning” | Inland

‘Men ziet u.’ Wanneer and naar de baking rijdt. Wanneer and uw children go to school. Wanneer and gaat fitnessen. The new trajectories in Vlaanderen are also very fast. The camera’s natural beauty is over the sea. A real nightmarie for privacy, says expert Matthias Dobbelaere-Welvaert. Hij puts uit what de volgen kunnen zijn.


Jonas Muylaert










ttn-39