The Europe Commission will limit the exposure to asbestos to the publisher. Dat heeft ze Wednesday aangekondigd bij de presentatie van een reeks maatregelen ter bescherming tegen asbestos.

  Asbestos is 2005 overall in de Europese Unie verboden, since the kankerverwekkende substance blijft in many other buildings aanwezig. Asbestos remains from a large gezondheidsrisico in front, with the name of wanneer asbestvezels vrijkomen at renovatiewerke. Because it was planned in the squadron of transit to a climate-neutral economy in the coming years, the building was renovated, extra care is also given to the Commission.

  The commission states for om the blootstellingsdrempel in de richtlijn uit 2009 over asbestos op de workvloer tien keer stock and zetten, from 0.1 to 0.01 cells per cubic centimeter. “78 per cent of all works related to kankers in the lidstaten raised te maden with asbestos. The changes in the direction of the blood pressure levels for workers will be drastically reduced,” said Nicolas Schmit, the European Commissioner for Jobs and Social Rights.

  The amending must have been granted for the declaration of the European Parliament. Then reacten de socialdemocrats ontgoogled. Ze wijzen erop dat het half round zich previous year had been announced for a blood setting limit of 0.001 cells per cubic centimeter. Het suffered de Europese vakbondskoepel ETUC tot de conclusie dat de Commissie “partij heeft gekozen voor de lobbyisten van het bedrijfsleven”.

  “Meetbaar and Haalbaar”

  Schmit, zelf een sociaaldemokraat, hamert erop dat de Commissie zich heeft gebaseerd op de laatste wetenschappelijke en technological developments. The Commission will then decide that a “meetbaar” and “haalbaar” will be opted for. “Het heeft geen zin om iets voor te stellen wat niet uitgevoerd kan werden”, betoogde de Luxemburger.

  Next to the publishing of the blootstellingslimiet presenteerde the Commission also een a number of flanking maatregelen, as well as the launching of a campaign over het verwijderen van asbestos. Op longer term belooft ze also wetgeving over the screening and registration of asbestos in gebouwen and a herziening van de richtsnoeren over de omgang met sloopafval.

  In 2019, in Europe, a sea of ​​70,000 people passed due to the risk of bloating on asbestos in the factory. It was said that at the moment he was still 4.1 to 7.3 million people blooded on asbestos. Het overgrote deel van hen (97 percent) works in the bouwsector.

  ttn-39