EU-voorstel Schadfonds must impasse op klimaattop doorbreken

Het voorstel beoogt volgens vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans “een brug te slaan” tussen de arme lands die al dertig jaar om zo’n klimaatcompensatiefonds vragen, and (een deel van) de rijke lands die sea ambitie willen op het vlak van klimaatbeleid , with the name of what concerns the fibers of fossil fuels.

The EU was nooit een voorstander van zo’n klimaatcompensatiefonds, maar kwam donderdagavond toch over de brug omdat dit volgens Timmermans de enige manner is om op de volkomen vastgelopen COP nog tot een goed resultaat te komen, zo zei hij de ochtend erna op een korte perseferentie. De top in Sharm el-Sheikh zou vanavond einigen, maar wordt Zeker tot zaterdag verlengd. Het is still a month of het come tot a slot declaration which is accepted with the general agreement.

Het EU-voorstel, that gisteravond by een large a number of delegates met instemming are ontvangen, should not have been reserved in that he direct millions for climatic compensation. The COP should now only have one principle. The previous work (including the future of the fund) should follow, possibly within a year.

Aan het voorstel van de EU zijn wel voorwaarden connected. So it is coupled to the ice that land already zijn hun uitstoot meer en sneller terug te penetrate, tended het doel van Paris, maximum 1.5 degrees opwarming, still in beeld te houden. We would also like to land in accordance with the removal of all fossil fuels, but not all of them, such as the previous year in Glasgow will be announced. “Want as ever de uitstoot not reduced, is money on aarde voldoende voor de pity the state”, Aldus Timmermans, the spreekt van a “package deal”.

Verder wil de EU dat the damage fund all bestemd is for the most kwetsbare countries, financed by a wide group of donors. Dat wil zeggen niet alleen de rijke lands in 1992 in the UN association op basis van de toenmalige economic verhoudingen as donors van klimaatfinanciering are aangwezen, maar ook lands die sindsdien een sterke ontwikkeling hebben doorgemaakt, zoals China.

Activists in ngo’s welcomed the EU-voorstel as a “doorbraak” that would now be oppacked by other parties. Maar de klimaattop in Egypte is pas een succes than de top ook in Duidelijke bewoordingen aangeeft dat lands na de “babystapjes” van Glasgow eindelijk een und moeten maden aan de productie en consumption of all fossil fuels. “When we didn’t make a mistake in the slot declaration, the COP went wrong,” says Catherine Abreu from Destination Zero.

ttn-31