Within the regering-Jambon is started discretely over de afhandeling van het stikstofakkoord. Een harde botsing three times Tussen N-VA, cd&v and Open Vld.

  Jeroen van HorenbeekDecember 2, 202203:00

  Jambon I is planned to be clear with the hair of the house for 2022. The lease rules will be mentioned. Ventilus is dried op gang. The implemented mestactieplan is doorverwezen towards de Landbouw-, milieu- and natuurorganisaties. En also about the invoering of statie money large consensus.

  Blijft over op het to-dolijstje: het veelbesproken stikstofakkoord.

  Since the beginning of last week, Flemish Minister-President Jan Jambon and Minister Zuhal Demir (both N-VA) have discussed bilateral talks with their colleagues. Vrijdagochtend state een onderhoud met the ministers Hilde Crevits and Jo Brouns (both cd&v) on the agenda.

  Rode lijst

  Are February hebben meerderheidspartijen N-VA, cd&v en Open Vld een akkoord over de aanpak van het stikstofprobleem. Boeren zullen hun uitstoot (door damping uit most) would like to be published in 41 ‘rode bedrijven’ with a high uitstoot nabij natuurggebied would like to close. The boerderij van de abdij van Averbode is the most well-known example.

  Het melkveebedrijf van de abdij van Averbode.Beeld Tim Dirven

  Het openbaar onderzoek naar het stikstofakkoord is long afgerond. The overheating department Omgeving heeft are de zomer sea da 20,000 bezwaren. As a result, there are large problems within N-VA that have occurred because of the fundamental problems with the light that have come into being in the rack model aft of the agreement. Wel moet een aantal “juridische onduidelijkheden” have been removed. “Van alle bezwaren zijn er ongeveer duizend warnaar men grondig moet kijken”, says another bron.

  When that knocks, it sounds like it’s new for the N-VA. Minister Demir wil graag vaart maken met de finalizing van het stikstofakkoord. Otherwise, he follows that the hair “Nederlandse toestanden” was right and hard to reduce the risk of damage to the land and industry from the height of the stikstof in nature.

  Politics debate

  Cd&v en also Open Vld hebben nog twijfels bij het stikstofakkoord. Both parties have been duly agreed that what was concerned nog (heel) stevig aan sleuteld was requested. Onder Meer aan de lijst van de Rode bedrijven the dogs of your tegen 2025 would like to sluiten – than ze dat sake via a quicker uitkoopregeling, differently dictated.

  Volgens de Christiandemocraten must het stikstofakkoord sea rekening house with new technology from the stikstofuitstoot van stallen te publishers, must de bereidwillheide van landbouwers om extra spaningen te leveren sea meetellen and moet he also sea aandacht zijn voor ‘niet-rode’ landbouwbedrijven waarvan de eigenaar varwill wil stop omdat he geen opvolging is.

  “He is a little done in 2015. We would like to know how are there other spaningen heeft gedaan om de stikstofuitstoot te reduce. (…) Before that, the reasons given in the spaningen gedaan raised the niet zijn meegenomen, he would like to be able. Dat zal also het politieke debat zijn in de regering”, Aldus minister van Landbouw Brouns dinsdag in Het Nieuwsblad.

  Flemish Minister of Landbouw Jo Brouns (cd&v). Beeld Maxime Petit

  Flemish Minister of Landbouw Jo Brouns (cd&v).Beeld Maxime Petit

  Van de huidige rode lijst zouden een tiental bedrijven – zowat een kwart van het total – al hebben aangegeven dat ze uitkoopregeling willen aanvaarden.

  Another problem that was suggested by the cd&v word, is a recent arrest over a serre in Overijse. It is therefore necessary that the possible language is discriminated against between landowners and the industry, which has less stringent nitrogen norms. Volgens cd&v kan dit arrest het hele stikstofakkoord ondermijnen. N-VA two with a legal notice that applies to that day.

  Major problem

  Binnen N-VA does not correspond to the plan of other trades in February and there are no changes over the period. When he opduiken legal problems, dan zijn aanpassingen nodig, het. “Maar het zou héél vervelend zijn om nu alles wat we politiek al beslist hebben over de aanpak van stikstof weer in vraag te places.” Then there is a major problem in the center right coalitie.

  Bij Demir is man ervan overtuigd dat he finaal geen pijnloos akkoord te maken valt, dat de boeren veel less zullen voelen en waartegen ze niet zullen betogen.

  Door te sleutelen aan de Rode lijst three grandchildren meer landbouwers hun bedrijf te moeten sluiten, luidt het nog. The boerderij van de abdij van Averbode bijvoorbeeld – a symbool voor de boeren maar ook voor wewezen Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten – you in zowat elk thinkable scenario the veel stikstof blijven uitstoten.

  right jab

  Bram Bombeek, journalist for the Vlaamse Informatiecentrum Land- en Tuinbouw (VILT) and other woodland van N-VA, knows that the regering zich zal vastrijden. “Men zou veel meer moeten inzetten op de vrijwille uitstap van bouwers”, onderstreept hij. “Daar kun je meer ‘stikstofwinst’ boeken dan met gedwongen sluitingen die zullen suffer tot jarenlange Rechtszaken. Right points that lose de overheid zal. A decretale basis is anyway nog niet en eigenlijk moet je ook altijd in less ingrijpende alternatieven dan een sluiting voorzien om de stikstofuitstoot onder controle te brengen.”

  Due to the deadline of 2025, Bombeek will suffer a “juridical puinhoop”. “The real deadline for a package of stikstof is pas in 2050 anyway. That’s what’s going to happen soon, it’s more than a question of political profiling because of legal noodzaak.”

  ttn-31