Van een knee prosthesis tot een operatie aan de appendix: vanaf nu mag je bij meer da 500 ingrepen zonder overnighting het ziekenhuis verlaten. Dirk Devroey, decaan of the faculteit Geneeskunde en Farmacie aan de VUB and professor huisartsengeneeskunde, vreest dat de eerstelijnszorg hierdoor kan instorten. How dangerous is it that the patients met in a private operation in the sturen? Doctor Dirk Devroey answered.

    ttn-39