de leugens en cruciale blunders in dossier rond crèche in Oudenaarde

Het Vlaams agentsschap Opgroeien – vroeger gedend als Kind & Gezin – heeft blunderd in het dossier van de crèche in Oudenaarde waar baby’s zouden zijn mishandeld en verwaarloosd. Sounds were heard in other words.

Jeroen BossaertNovember 17, 202211:32

There is a suggestion about the manner in which Opgroeien is given with the dossier of ‘t(B)engeltje in Leupegem near Oudenaarde. Since he went to the crèche in 2010, 2011 and 2012, there were serious complaints, I would like to pay that long tijd te zijn. He zijn three blunders that daarop wijzen.

1. Moeder krijgt foute informatie: ‘Geen klachten voorbije jaren’

If you start ontving a moeder zeer recent nog complete foute information over de crèche. The vrouw was op zoek near opvang voor hair zoontje and where first what other zoek doen. Ze contacteerde Opgroeien and the tuurden haar and e-mail, the haar rusttelde: he was de voorbije jaren geen klachten over ‘t (B)engeltje. The moeder was rustgesteld and liet hair child een weekje naar de opvang gaan, maar much steep achterover toen ze deze week most letzen dat he over de Oudenaardse crèche een hele stapel klachten blijkt te bestaan.

In September and October last year dry disappearing ex-works neemsters en ouders aan de alarmbel bij politie en overheid. Toch kreeg de moeder in augustus te heard that he geen klachten existed. What het still tighter maakt, is dat Opgroeien two maanden daarvoor – op 16 june – al beslist had dat de crèche dicht moest. Dat Geurde met een drawnaamd ‘voornemen tot schorsing’, Maar de Eigenaars went into beroep waardoor ze long open Konden blijven. The information can not be sent to the service that asks for an answer to a request from the authorities.

“He is inderdaad een fout made,” says Opgroeien. “The crèche was changed in July 2021 from the legal point of view and will then be linked to our IT system on a new map. De klachten the we in September last year inland Kregen, zijn per ongeluk in the Oude map geplaatst. Daardoor kreeg onze medewerker niks te zien.”

2. Ex-workneemster krijgt foute informatie: ‘Nog nooit klachten over deze crèche’

Het Laatste Nieuws Kon een opname van een telefoongesprek beluisteren dat plaatsvond op 21 september 2021. A medewerkster van opgroeien belt naar een previous worksnemer van de crèche ‘t(B)engeltje om haar op de hoogte te houden. The vrouw heeft namelijke enkele dagen vordien een klacht ingediend tegen de opvang. De overheid if hair now mee te delen dat de Zorginspectie near Oudenaarde zal been gestuurd.

The main reason for the use of the hair is that the rooms are over the height of the ceiling with the number of words on the street. “I didn’t take that seriously because Jullie de behaved with me in other colleges of others”, breeding ze. The medewerkster van Opgroeien notkent that, maar geeft aan dat ‘t(B)engeltje een onberispelijke reputation heeft. What follows is the letter given by the conversation.

Klaagster: “I know someone owns that from that series it will be taken on the phone. En ook een mama van een kindje die daar gaat zei mij dat ze die indruk kreeg.”

Medewerkster Opgroeien: “Mja… Want allez… Toen u klacht heeft ingediend, had daarvoor nog nooit someone klacht ingediend, hé. U bent really de eerste daar ooit klacht over heeft ingediend. We would like to have a separate dossier about what is going on. You say yes, I say het… Wij hadden daar nog nooit een signaal over binnengekregen.”

Also toen went opgroeien uit de bocht, want he were wel degelijk al klachten weweest over ‘t(B)engeltje. En zelfs zeer serious. In 2010, 2011 en 2012 trokken verschillende ouders en ex-werknemers also al eens aan de alarmbel. Ze tuigden over bijzonder confusing feiten. Zouden kindjes met hun hoofd in het toilet zijn geduwd as ze stout were. Toch blijkt opgroeien dat zelf not meer te weten en dus doet de medewerkster alsof de klagers in 2021 alleen staan ​​met hun verhaal.

“Ook toen is he a stock geopended that never vergnoeg terug gaat in de tijd”, geeft Opgroeien toe. “Everything before 2014 was not in.” The following fout will be made later. With even greater ones followed.

3. Parquet gets its information

Wanneer in September 2021 disappearing mensen to the political step with klachten over ‘t(B)engeltje en een speurder naar het agentschap Opgroeien belt om te vragen naar het verleden van de crèche, krijgt the niks te horen over oude klachten. Dinsdag bevestigde het parket dat ze previous fall, you don’t know that he was in the crèche toook al zeer.

Het agentschap blijkt the information effectief not te bebben doorgeven. Opnieuw omdat het consisted not vernoeg terug went into de tijd. “Maar in 2012 we received a mail to the political zone of the Flemish Ardennes with there being a claim dossier in bijlage”, says Opgroeien. Negen jaar later bleek het parket alvast niet meer over the mail te send. After that, there was a focus on the crucial information. That was followed.

When the speurders op de hoogte were weest van eerdere laughed, dan hadden ze the good can opzoeken en opnieuw kunnen interrogate. Het zou de bewijslast tegenover de uitbaters can lift strengthened. Now the four families round off the crèche in all of the antijgingen in the best list of the parket next to the dossier in the separate rooms. Daardoor kon de crèche ongestoord openblijven. Met alvast één extra slachtoffertje als gevolg.

Not veel later kreeg een kind in ‘t(B)engeltje always gloeiend hete soep over zich heen. The child was not picked up because of the heavy lifting and was thrown into bed. Pas later we found that there was a fire in the two days. That incident – and many others were missing – could have been avoided as het agentsschap Opgroeien hair dossiers beter op orde zou hebben. Het agentsschap belooft beterschap: “We are working on a new IT system that we would like to have immediately.”

ttn-31