A request from the Minister of Omgeving Zuhal Demir (N-VA) to increase the majority of concerns about the scissors and water quality. Zijn landbouw en proper water onverzoenbaar?

  Dieter DeClene31 October 202203:00

  “The plan is for a dual project: it is for land and buildings and the sea in Vlaanderen.” Landbouworganisaties react in a combined statement ‘verbijsterd’ op de nieuwe maatregelen the Flemish minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) voorstelt in het kader van een nieuw Mestactieplan (MAP 7) en waarover De Tijd dit weekend reported. What is required, for the purposes of the Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) and the Large Contract for Landbouwers “on mogelijk maden om nog een profitable income te halen uit hun teelten”.

  Het zevende mestactieplan moet de oppervlaktewaterkwaliteit pray. In our waterlops there are many nitrates present. When the most recent metingen by the Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) overestimated the nitrate content of 31 percent of the meetplaatsen de drempelwaarde van 50 milligrams of nitrate per liter. In West-Vlaanderen it is about 50 percent of the meeting points, in the IJzerbekken about 60 percent.

  The number of nitrates that result from the VMM de drinkwater production in the environment of the water level. The Europese Commissie wants to anchor the waterlopen tegen 2027 in “goede toestand”. In the meantime, the nitrate report will be issued by the commissioner in Belgium, not as on the sea in the Netherlands and in Germany. The verwijderd is van de doelstellingen and there is an urgent need for additional regulations.

  Subsequent doelstellingen shall not be held. MAP 4 most het aantal plaatsen met normoverschrijdingen reduceren tot 16 percent, Tegen 2014. MAP 5 mikte op 5 percent, Tegen 2018 de VMM. “We zijn everything behalve op de goede away.”

  Veel tijd lost

  How zijn we op dit point aanbeland? “He’s been lost for a long time,” says soil and design expert Stefaan De Neve (Universiteit Ghent). “The landbouwsector raises the problem for a long time, but there are no reasons why stricter rules should be imposed. En met cd&v-ministers aan het Roer lukte dat aardig.”

  Are 2018 light het aantal normoverschrijdingen hoger dan voordien. That is because there was a long-term risk, but that was less good than the sea. “The climatic change has never been made worse”, vreest De Neve.

  Opmerkelijk: in de overtuiging dat de vervuiling van het oppervlaktewater vooral aan industrie en huishoudens te wijten is, ijverde de landbouwsector er rond de eeuwwisseling voor om het meetnet uit te breiden, van ongeveer 260 meetpunten tot 760. “Geen enkele Europese lidstaater meet ddetailleer ”, Weet De Neve. “The sector heeft me here gigantic in de voet geschoten.”

  Het vorstel that momenteel vorligt, and that The morning kon inkijken, wil near all water slopes and bufferstrook van 6 meters voorzien, tegen over 1 meter voordien. The rule of law for the future boeren met small percelen zuur opbreken. “That implies a deserted area of ​​20,000 hectares,” says Bram Van Hecke (Groene Kring). “Terwijl voldoende reason vinden nu al one problem is for young boeren.”

  Because of this, he speaks of a specified design standard, with at least 15 percent and with 40 percent of the corn – a number of extra corn is required for the nitrate atmosphere. “Dat betekent opbrengstverliezen en dus income dungeon,” says Van Hecke.

  Hoe groot de impact daarvan zou zijn, zal van bedrijf tot bedrijf verschillen. The norm matches hoeveel most een landbouwer maximum like toedienen. That’s something sea then he’s supposed to do. “Omdat ze hun most kwijt moeten, bemesten summer boeren meer dan nodig”, says De Neve. “Dan kun je afbouwen zonder opbrengstvault. Maar bij boeren zal het wél dead lagere opbrengsten sorrows.”

  Einde van de aardappel

  One van de meest in het oog jumping rules of procedure is om in areas with the worst water quality de teelt van aardappelen in groenten, which after 1 september have been geoogst te ban. “Dat betekent dat boeren die hun bedrijf op die teelten hebben gebaseerd de boeken magen sluiten”, says Van Hecke. Christophe Vermeulen, the CEO of the federation of aardappelhandelaars and Verwerkers Belgapom, had het in De zevende dag over “het doodgraven van een enormously successful industry, including de frietcultuur in ons land.”

  The fact that it has been stated that it has been stated is not logical, because there are many problems in the future. “On the ground, the height of the nitraatuitspoeling increases as well as less intensity in front of the van landbouw would like to be overshackled”, says Leen Van den Bergh, based in Woordvoerster.

  “Het is not de bedoeling dat aardappelen en frieten van ons bord verdwijnen”, het op het cabinet Demir says. “Maar evenmin om een ​​aanslag te blijven plegen op de water quality. How can antonen dat hij het oppervlaktewater niet vervuilt, kan een vrijstelling krijgen van het verbod. Het is veel genuanceerder dan de critici lateen uitschijnen.” Zo’n vrijstelling is volgens de landbouworganisaties in the praktijk real moeilijk te krijgen.

  Essentially, the problem is that he is in Vlaanderen meer stikstof inland because he built Gaat. We import the stikstof onder de vorm van Veevoeder en Kunstmest. In a document that is due to the year for the VLM in Opstelden, the academic report will include a reduction in the number of vehicles stacked against the problem of a two-month contract. Vlaanderen counts 1.3 million rounds, 5.7 million square meters and 45 million tilts and the producers een hoop most. The moeten boeren volgens steeds verder aangerpte regels kwijt op het land of in (dure) mostverwerkingsinstallationaties. “We have a number of complex processes in the handling of rules,” says soil and water expert Erik Smolders (KU Leuven). “Maar so long as not aan der Veestapelraakt, he ten reasons not to change Veel.”

  The VLM provides the most recent Mestrapport for a large part of the time in Breuken.

  Description of the position

  De Neve recognizes the nood aan drastic rules of procedure. “Het hanging fruit is al geplukt”. Maar hij heeft also begrip voor de Weerstand bij Landbouwers wie het water vaak al dead de lippen komt. “Boers don’t want to spoil the water per se,” says De Neve. “Maar de harde concurrentie op de Werldmarkt laat hen weinig manoeuvreerruimte. As we want to reduce the number of houses, of greater size and telen aardappelen, we would like to be able to count on fewer producers.”

  Zuhal Demir knows exactly what the landowning organizations in the Opmarkingen area says and what the overall plan is. “Of course, there is still room for land and buildings in Vlaanderen,” says Demir. “Maar dat zal then we want something else, in within the environmental norms. I am open to other suggestions that will guarantee good results.”

  Scherpe policy reactions

  Naast de moeilijke dossiers over Ventilus en stikstof, krijgt de Vlaamse regering met het most plan he nog een derde oorlogsfront bis dit najaar. Het voorstel van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) for a new mestactieplan will be met by cd&v in Open Vld, de coalitiepartners in de Vlaamse regering. Zeker bij cd&v, traditiegetrouw nauw connected with the landbouwsector via de Boerenbond, worked het voorstel as a rode lap op a bull. “This is the basis for speaking”, confused Minister of Landbouw Jo Brouns (cd&v) the plan of a college minister. “Met dit voorstel gaat een groot deel van our own Vlaamse voedselproductie op de schop. Voorzitter Sammy Mahdi said that het voorstel zal resulted in “de begrafenis van onze Belgische friet”. Maar also de Open Vld was scherp. Vlaams volksvertegenwoordiger Gwendolyn Rutten (Open Vld) noemde het voorstel op Twitter “een provocatie”: “Los uit de heup, zonder overleg: de hele sector eraan. That can be different.”

  Volgens N-VA gaat het dan weer om een ​​”georganiseerde aanval” en is de tekst gewust gelekt om het thema aan de kant te schuiven. “Na zes mestactieplannen is de situation niet good genoeg”, says Demir. “We help no one who wants to use it because they have never been bent on me. Tegen stikstof, tegen Ventilus, tegen proper water… van beleidsmakers guarded mensen dat ze het overleg used in plaats van het te bombarderen.” In addition, the verder must be discussed, even with de Landbouw- en natuurorganisaties as an op politiek level.

  ttn-31