Bpost zamelt 171 ton basic housing in for slachtoffers van aardbevingen in Turkije | landlocked

Negen vrachtwagens voerden all levensmiddelen, hygiene products and dekens near Istanbul. Daar nam het Turkse postbedrijf ‘Ptt As’ de levering over en verdeelde het onder de mensen which he het meest nood aan hadden, writes bpost. The coming day will be trekked by 11 vehicles to Turkije.

De inzamelactie deed een beroep op de vrijgevigheid van de Belgen. 70 percent of the gifts are given in particu- lar, 30 percent are saved by use. “Wederzijdse hulp en solidarity zijn sterke waarden bpost uitdraagt”, says Jos Donvil, CEO of bpost België. “Wij knnen trots zijn op onze logistieke kracht.”

Donvil also thanks everyone who has been concerned with hulp heeft geboden. The directeur-generaal van het Turkse postbedrijf, Hakan Gülten, is eveneens grateful for the gifts in solidarity: “The steun helpt ons enormously om sterker door deze moeilijke tijd te komen.”

ttn-39