Het inzetten van imkers en bijen in the social sector lijkt onwaarschijnlijk. Toont de reality that he steeds meer vraag is near by in the sector and that he “bekomnen bijzonder good results by deze vorm van samenwerking”, says René De Backer van het Vlaams Bijeninstituut.

    Therefore De Backer can organize something, of het now gaat over woon-zorgcentra, instellingen voor mensen met en beperking of scholen uit het buitengewoon onderwijs, zich aangeproken voelen om klanten, bewoners of patiënten het maximal aan welzijn te bieden door de aanwezigheid van bijenkasten en beekeeper “Veel sociale organisaties zijn voorzien van faciliteiten en terreinoppervlakten. A patient now enjoys a little more inner rust than the omgeving naturally overcome,” says De Backer.

    The imago of the beekeepers that is expected to be in the pot for a honeymoon is due to be dated. “Veel mensen zijn de voorbije jaren bijen gaan houden met als doel iets voor het klimaat te doen”, says De Backer. “Ik stel largely dat deze imkers also een bijzonder warm hard hebben voor de medemens en de socialal zwakkeren. You are now allowed to enter as a volunteer for all sorts of social purposes. As je dit dan kan doen samen met je honingbijen, zit je helemaal beiteld.”

    As mentioned above, the setting up of people with a beard was all a beekeeper’s responsibility is met with. “When the users before you come or like to work on the window box, there is always a cold before you start. As ever ze dan aanspreekt over hoe zij the ‘steekgrage’ bijen can beheren, maakt dat hen apetrots.”

    ttn-31