Next week on Tuesday he was told three days ago on the spoor. If there is a mistake in verzoeningsvergadering, you have to deduct a bond from directie volgde maandag or an ultimate overlay in an extra sturing committee. Okay, that fell off with a sisser. Volgens de vakbonden omdat er onvoldoende oplossingen be angereikt vanuit de directie. Because of this HR Rail, de personal service van het spoor, he lay “duidelijke signals en engagementen” on the board.

  If the commitment was a one-time premium of 100 euros net for the person, this confirms that the spoor pillars are missing The morning. Door the premium toe te stop, hoopte de directie dat de vakbonden hun staking zouden laten vallen. Maar that had a right effect. “I first thought that it was something to grab,” says Günther Blauwens, general secretary of ACOD Spoor. “We expect structural solutions to solve the problems from the spoor, not that. We have refused to accept that.”

  large printed

  Bij de directie valt te horen dat de premium deel uitmaakte van een breder pakket. Zo zou ze also de belofte hebben gedaan om boven op 1,300 voorziene aanwervingen van volgend jaar nog eens 300 extra mensen aan te nemen. In January, the work was made to have a new social agreement, with new jobs. Vroeger konnmogelijk, aangezien nu eerst de handling contracts for NMBS and Infrabel wanted been afgesloten.

  “The first was for a command on the wrong term, it was possible to come to one of the vacuum bonds for the sea,” says a spoorbron. “The omission is not aanvaard. That’s a jammer, you want the staking isn’t bad for the irritants in the image of the spoor.”

  Het premievoorstel illustrates the although printed the moments op de spoordirectie rust. Het is al van de zomer van 2018 geledged that he long dan éen dag will be gestaakt op het spoor. Bovendien comes de actie op een bijzonder bad moment. The stiptheid is the previous maand given to the last level in four years, after that the three points of the NMBS het steeds will be later. Hierdoor rijden treinen met minder wagons. Exciting reaction, frustrated.

  Harde onderhandelingen

  Net op dit moment lopen er harde onderhandelingen tussen de spoortop en de federale regering over de nieuwe beheerscontracten van het spoor. Therein wordt the toekomst van Infrabel and NMBS vastly stated. Aangezien de federale regering bij het last begrotingskonclaaf less money aan het spoor heeft toebedeeld dan verwacht, zal het de tering naar de nering moeten zetten. This is not evident with a description of a person in material.

  How big the impact of the staking the following week is for the next week, is still onduidelijk. Workers from het spoor krijgen not dead until the end of the day if the decision was made to meedoen. Op zondag zal de NMBS een aangepast uurschema bekendmaken.

  ttn-31