what do you think about that for uw loon?

The planning office will light up the one van the tunnel and monitor the inflation and the following year will be normalized. Intussen zit het wel weer bovenarms op tussen de Werkgevers en de Vakbonden, the vandaag een national actiedag houden voor sea koopkracht. ‘All alarms staan ​​op rood.’

Dimitri ThijskensNovember 9, 202203:00

Devoorspellingen van het Planbureau would like us to meet a large correlaton to do so in economically turbulent days, so that we can lift the hoopvol. So the increase in inflation – in October it was 12.27 percent – ​​the eighth of the rug leagues and the following maanden opnieuw onder the grens van de 10 percent zakken. Maar nog altijd is he in 2023 speaking of an inflation of 5 to 6 percent, what is known that also onze lonen zullen Stijgen met hetzelfde percentage. In October the following year, normal inflation rates of 2 percent were calculated.

Op dit oenblik zitten we still in a perfecte storm. Zowel bedrijven as werknemers proberen het hoofd boven water te houden. For that, it is important that both parties with dried measurements are carried out over the next year. Het loonoverleg draaide maandag dan ook op niks uit. The factory organizations will be responsible for the construction of a contract with 0 percent of the total amount of work carried out on the index in Ruil for het invullen van de welvaartsenveloppe. Maar daar konden de bonden niet op ingaan. So the speeches meteen will be announced.

Beeld Europese

The vacuum bonds focussed on the bepaalde sectors, because the winst margins were large at the end of the year. This means that there is a need for more flexibility than there are extras that are done for the works. Pieter Timmermans, the appointed auditor of the VBO, said that this was true of the empty space. “All macro-economic alarms staan ​​op rood. Op dit moment there are 45,000 workers in tijdelijke werkloosheid. Then comes the indexing of January with more than 11 percent of the time it is served. Het is alsof een brandweerman benzine zou gebruiken om een ​​vuur te blussen. What is concerned is the margin of nog iets extra’s te doen, voor geen enkele sector.”

Geen loonmarge

Door de coupling van de loonnormwet aan de automatic loon indexing is he nu zowel een plafond than een kelder vastgelegd voor de lonen. The Centrale Raad voor het Bedrijfsleven kwam voor de loonmarge in the following two years uit op -2.5 per cent. With other words: geen loonsverhoging boven op de index. Dat de vakbonden vandaag op straat komen, zal ongetwijfeld also strategic overwegingen hebben. Het feit dat he now nobody in de regering het woord index jump in de Mond neemt, is voor hen op zich al een verwezenlijking.

The sensitive dossier is now on the table in the Federal Republic of Germany, so that it has become a tradition. Minister of Works Pierre-Yves Dermagne (PS) “voert eerstdaags overleg met de premier en de Groep van Tien om dan het vervolg te bekijken”, says the speaker Laurens Teerlinck. Het lijkt bijna a copy of two years gegeden, warbijer now a voorstel zal komen van de regering. The drunken ones who died out aan dat een soort premie voor werknemers van bedrijven waar het gaat opnieuw de oplossing zou kunnen zijn. Tegen and that year zou het nieuwe loonakkoord rond moeten zijn.

ttn-31