Minister of Justice Vincent Van Quickenborne and Minister of Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden lifted a plan uitgewerkt om de vigilheid van eredienstgebouwen and the people that he aanwezig zijn te verhogen. This resulted in a different draft book, the main day for the day in the Dialoograad, het overlegorgaan met vertegenwoordigers van de erediensten and levensbeschouwingen.

    ttn-39