Do poetshulpen plots suffice nemen met minder loon? ‘He zijn wellicht other mogelijkheden’

Het personeel kreeg een addendum to the working contract that the most recent work has been done. Therein stoned that het bedrijf in zwaar weer zit en ze minder loon zouden krijgen. How uitzonderlijk is it?

“That is behoorlijk uitzonderlijk, yes. We know that in covidtijd aan sterspelers van sportclubs gevraagd om less loon te vragen, omdat the clubs in the problems kwamen. The rule on the regulation of the labor market is that one uitzonderlijk process.

“What we know soms zien, is that he tijdens onderhandelingen voor het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst looneisen in de weegschaal been laid with other iron, bijvoorbeeld over arbeidstijden of vacant days. Then he arrives at the bijvoorbeeld less loonsverhoging in Ruil voor iets different, zals more vacant days of more flexible can work. However, what happens when people are individually appointed is totally different.”

Het bedrijf, dat grandson kort communiceerde, says that het om a gelijkschakeling van lonen gaat. Blijkbaar deserves a deel van het personel iets me dan een other deel, and wordt everything to beneden gelijkgetrokken. Can zoiets?

“Het beurt wel vaker dat he historical missing zijn tussen groepen werknemers die hetzelfde werk doen, bijvoorbeeld na een samenvoegen van twee groepen tot één bedrijf. Therefore the harmonizing of the work is not abnormal. Maar elke worksnemer heeft naturally wel een working contract and that must be respected. As a worker, individual toestemmen can het in principe. Maar dat moet wel uit vrije wil geuren.

“En daar zit de discussie. When a need is expected that het vindt that de works dit moeten doen om solidair te zijn met het bedrijf omdat er mogelijk ontslagen kunnen vallen als ze het niet doen, kan je dan nog spreken van vrije wil? As a worker het gevoel hebben dat ze met hun rug tegen de muur staan, dan he sprake zijn van dwang. In addition, there is a juridical element that can be set up for the reason that depends on the amount of the testimony of men in vraag.”

The federatie van Dienstenchequebedrijven reageerde al dat personeelsleden the ondertekenden nog altijd kans maken om dit voor een Rechtbank nietig te laten clarified. Does that sound?

“Yes, I think inderdaad dat deze werkwijze juridisch heel wankel is. De kans dat men kan aantonen dat de druk vrij hoog was om toe te stemmen is groot. Daar moet uiteindelijk wel een right over ordelen.”

Bedrijven the een loonsverlaging will doorvoeren omdat ze het moeilijk hebben, gaan we dat vaker zien, think u?

“The economic context is moeilijk. De overheid heeft wel formulas for bijvoorbeeld tijdelijke workloosheid ingevoerd, for how het door de energiecrisis moeilijk heeft. De vraag is of dit speelt here.

“Maar he zijn other mogelijkheden for bedrijven het moeilijk hebben. You can do the same with the vacuum bond, know what it might be like. Soms he afspraken been made om bijvoorbeeld nu wat tijdelijke toezeggingen te doen in Ruil voor iets extra’s wanneer het weer beter gaat bijvoorbeeld.”

The service check is also done in the direction of overheating. Ze krijgen al jaren te little toelage.

“You can in deze kijken naar de overheid maar je kan also kijken naar de klanten, the mensen betalen voor the diensten. It is meant that the best and higher prices can be charged for the services. Maar he is also a group that can’t do that. Het is dus a heel moeilijke kwestie.

“He comes now social overleg within het bedrijf and that is a goeie zaak. This is the best way to get it here.”

ttn-31