“Ons migration system draait vierkant”: Vooruit pakt uit met plan om ‘ongecontroleerde migratie’ aan te pakken | landlocked

UPDATELeefloon voor nieuwkomers aan ganggen, a tightening van de zinshereniging en labor migration as pasmunt om lands tot terugkeerakkoorden te dwangen. Before doing so, the following statements should be made about the opnieuw “grip on asiel en migration” in the credential. “Al jaren he veel te weinig om de ongecontroleerde migratie aan te pakken,” het bij Vooruit-voorzitter Conner Rousseau clicks. “Forse vorstellen om Vlaams Belang te verzwakken”, analyzes political scientist Carl Devos.

“Ons migration system draait square.” Rousseau winds it geen doekjes om en wil urgently terug “grip krijgen op ons migration system”. “Al jaren he veel te weinig om the situation aan te pakken. We would like to stop the door breaking and on the migration system opnieuw onder controle krijgen”, Aldus Rousseau said about aanloop van het congress van zijn partij op 4 june een visietekst voorstelt rond asiel en migratie.Even important spreading over Europe

With the start of the Vlaamse socialists in Europe, with the druk op ons migration system, they will be lightened. For example, there is concern that Belgium and the Landen are the most important countries for residents to opportune and fail because of an even important spreading of foreign countries over Europe. “We would like to make one another in Europe. Elk land moet zijn deel doen.”, het. Belgium proclaimed that standpoint for a long time, because the socialists wanted that on the country there was now a special priority for them.

Een also important in a general spreading plan, een eengemaakt Europese asielprocedure en een sterk Europees asielagentschap zou de druk op de asielopvang moeten. Because of that, the failure of the part is also for a common investment case in the region in a round corner of the country from here. “Door te investeren we make the land safer and smaller we de noodzaak om naar Europa te komen.”

Mensen uit veilige land on middellijk refuse

Before the call to Europe for het asielvraagstuk op te lossen, there will be no further “stopping om the standstill of the door breaks in the migration system in Belgium onder controle te krijgen”. “We would like to make a duidelijk onderscheid tussen as right heeft op bescherming and as never”, het bij Rousseau clicks.

De partij wil de asielprocedure vereenvoudigen en versnellen door all beslissing (of het nu gaat over medische, humanitarian of international bescherming) te brengen seeds in a service. “As never before was it said that it is so easy to understand.” Iets waarvoor state secretaris for Asiel en Migration, Nicole de Moor (CD&V) all een pleidooi had been housed.


rate

How not recognized wordt, moet zo nelijk terugkeren

Vooruit

België moet volgens de socialisten also verzoekers uit veilige land onmiddellijk refuse in terugsturen. Also mensen met a negatieve beslissing in a different Europees country wil de partij direct de your wijzen. Not even land is real big with the hair inside the room, but that’s what happens when you say it’s your own. Geen terugkeerakkoord, dan also geen legal labor migration sea. “It’s logical and effective,” het says.

Tijdens de terugkeerprocedure wil Vooruit the canteen slutty incette, what vandaag never beurt. Whenever a negative decision arises, you are right about collecting opvang, it may never work. Hierdoor verdwijnen ze snel van de radar and been ze not teruggestuurd. The socialists want this to be done by lawful late works, but for now there are works on the hunt. “Zo blijven ze op de radar en laat je ze terugkeren met een spaarpotje om ze daar hun leven weer te laten opbouwen.”

Opnieuw een ruk to the right? “Rousseau wil hiermee Vlaams Belang tweak”

Volgens politicoloog Carl Devos (UGent) does Vooruit enkele “forse voorstellen” om op the manner Vlaams Belang te verzwakken. “Conner Rousseau doesn’t put it down to him before he succeeds in the party and will come here from the wind uit de lines halen bis Vlaams Belang. Het big difference is known that the Vlaams concern will be migrated in the future. Vooruit migration will be recognized and het will try to organize”.

Of het now gaat over migration, tewerkstelling of Kinderopvang: Vooruit puts in het verhaal van rechte en plichten, steeds meer de nadruk op de plichten, analyzes Devos. “Aan de ene kant voorzien ze sociaal beleid, zals taalonderwijs en opvang, maar aan de kant zetten ze er meer plichten tegenover. Het is een lijn the Vooruit de laatste tijd steeds meer hanteert en doet think aan het ‘fastere beleid’ van oud-partijvoorzitter Louis Tobback.”

According to the plan “de standstill door breaks in ones migration system opnieuw onder controle krijgen”. © BELGA

Taallessen op de werkvloer en minder uitkeringen

There will also be some made to the missing inburgingssystems door één gratis – but obligatory – newcomer road to te biden met taallessen, maatschappelijke integration and begeleiding naar work. The socialists will also add more notes to the work in Daarvoor is not prioritized in the Netherlands. “Een good basis van het Nederlands is cruciaal, maar een taal leer je nog beter al doende. We treat people as quickly as possible in the direction of a job door taallessen op de werkvloer organize.”


rate

Het can not de bedoeling zijn that het OCMW vaak de first stap is for newcomers

Vooruit

Ook de Leeflonen come in het vizier van de socialisten: geen uitkeringen lasted the first three years of the sea. “It can’t be done because the OCMW vaak the first stap is for newcomers,” het says. De partij wel een ‘integratiesteun’ aanbieden – een request dat nier dan het huidige leefloon zou request, maar enkel voor mensen the actie deelnemen aan het inburgeringstraject”.

Integration during interest generation is also a priority. “We make inburgering en taallessen al tijdens de procedures en in het land van herkomst obligated.” Because of that, there are stricter rules for newcomers to raise income from the highest income. “How willingly zijn gezin laat overkomen? De grens daarvan zou op 110% van het minimumloon Komen te liggen in Plaats van 120% van het leefloon.

Mensenhandel uitroeien

Ten slotte willen de socialisten also de “maffioze mensensmokkelaars” aanpakken door de sociale inspectie en justitie te reinforce. “We want mensenhandel and economic uitbuiting op sporen, punish en uitroeien”. Daarnaast will de partij centra voor mensenhandel uit breiden, een centraal aanmeldpunt oprichten en specifieke begeleiding voor migrant workers who will be subject to economic uitbuiting naar a new job.

Vooruit wil werkzoekenden een ‘basisbaan’ aanbieden: how refuses, reads zijn uitkering (+)

Is there a secret you need N-VA in Vooruit? Demir: Jíj wilde kerncentrales sluiten. En ík was de saboteur!” Rousseau: “Ge zijt nog altijd een saboteur!” (+)

ttn-39