Because of the positive trends in the armoedecijfers, there are more people in the problems. This is from the latest armoede barometer. ‘Mensen die al in armoede leven, landen nog dieper in de armoede’, says Anne Van Lancker, who remembered the decade.

  Dieter DeCleneSeptember 15, 202219:21

  Elk jaar analyzes the Armoedebarometer de armoedecijfers. The days for 2021 are positive for the first time. Last year there were 560,000 people in Vlaanderen with a risk in the armoede, and that was about 90,000 people in 2019. There were also a number of people with a room in the factory in Daalden. “As soon as that long ago goes away, there will be something else going on,” says Anne Van Lancker. The previous sp.a-politica named in 2020 the torch over van Jos Geysels as a voorzitter van Decenniumdoelen, het platform van armoedeorganaties, vakbonden en mutualiteiten, dat de barometer opstelt.

  What are the positive cijfers declared?

  Van Lancker: “Dat weten we helaas niet prices. Well, there is an economic optimism about the corona crisis in the worst part of the labor market in Ervoor. Covidmaatregelen zals de tijdelijke workloosheid hebben many people gotten om not in armoede te belanden.

  “Tegelijk blijft de armoede deels hidden. The armoured burden is defined as 60 percent of the median income. Maar as a consequence of the corona crisis, there are only two median incomes than the armoededrempel gelijk bleven. There are fewer people on the drempel terecht, but there are also other criteria in the problems.”

  2021 is volgens jullie een jaar met twee gezichten.

  “The experience of our mensen in het veld tonen een other beeld dan de official statistics. We zien dat steeds sea mensen om hulp vragen. In 2021, 177,000 canteens tapped into the Voedselbanken. That total was in June van dit jaar nog tot 204,000, bijna een Verdubbeling in vergelijking met 2010.

  “Bij de OCMW’s come more mensen langs voor financiële steun, voedselhulp, guilt bearing of medical hulp. Uit de cijfers blijkt dat het in 65 tot 75 per cent van de gevallen gaat om mensen die geen leefloon ontvangen. Het zijn mensen with profiles that we don’t need to worry about and the ones of the radar blijven.”

  De Armen zijn bovendien become poorer.

  “The cloof tussen de armoedededermpel en het income van de mensen onder the dingle has become larger. Mensen die al in armoede leven, landen bijgevolg dieper in de armoede.

  “Hoewel de leeflonen zijn verhoogd, blijven ze dan het zogenoemde referentiebudget, het demand dat volgens experts van de Thomas More-hogeschool nodig is om a waardig leven te kunnen suffer. Zelfs as in a sociale woning woont, comes money tekort as op de private houurmarkt huurt, must try the overleven met ruim 400 euros per month te weinig.”

  What happened to jullie van de overheid?

  “Het inkomen moet omhoog. Mensen uit de location middenklasse zijn moments aan het impoverished doordat ze hun beperkte reserves hebben opgesoupeerd tijdens de coronacrisis. For the last middle class, which earns 60 and 80 percent of median income, and enjoys high social wages and social tariffs, there are problems that come up.

  “De federale overheid means de minimumlonen verhogen. It is scandalous that the works of the vandaag which are known via the zügeoemde welvaartsenveloppe opnieuw ter discussion places in zo honderdduizenden gezinnen gijzelen.

  “Daarnaast zijn we voorstander van het behoud van het social tariff en een uitbreiding ervan voor de location middenklasse, possibly onder een aangepaste vorm. That betekent voor all duidelijkheid that de overheid herevoor more budget moet uittrekken, not that the existing budget moet been uitgesmeerd over sea mensen. The social tariff remains a relevant buffer, so long not the other ones in an energy consumption can be won.”

  Also there is still work on the angle.

  “The energieprijzen zijn de uitdaging van van daag en tomorrow, en energiezuinige woningen zijn daarop het answer. We roepen de Vlaamse overheid op om urgent works te maken van sea energiezuinige sociale woningen, en maatregelen te nemen zoals renteloze leningen the verhuurders stimuleren om hun woningen te renovation, zonder dat ze daarom de huurprijs optrekken.”

  What as doortasted beleid uitblijft?

  “We want to give up on the idea that vandaag does not have anything else to do with the crisis and that the poor at the end of the day is going to happen. Uiteraard breeding iedereen, maar blijf focuses on the mensen aan de onderkant. Ik vrees dat mensen die vandaag net het hoofd boven water can houden zonder extra maatregelen kopje-or zullen gaan en dat we de armoedecijfers in ons following rapport dan zullen zien exploderen.”

  ttn-31