VIJF THEMA’S

  Betaalbaarheid

  In the case of betaalbaarheid come the medianprijzen and the middle delde huurprijzen aan bod van huizen en appartementen. Maar over hoe zwaar het betalen van the prijzen doorweegt op het budget tell the little tot niets. Therefore, we have deferred international vacancies for our analysis toegevoegd, which meet the deferred van de houshoudens sea dan 30 percent van het veredbare income aan wonen uitgeeft. In addition to the price-income ratio: the previous year’s income is not expected to be paid. Het is the relative price of a living, for example. If the water is really dead on the lip state of the hun lening of huur te kunnen betalen, we have een aantal signaalgevens bruikt, zoals het aanvragen van een huursubsidie, het aanchterstallige hypothecaire kredieten en het aantal budgetmeters.

  Vraag en aanbod

  Heel vaak halen de woningexperts aan dat het evenwicht tussen vraag en aanbod verstoord is. That is what is happening in cijfers te vatten, but we have a possibility to do it. In the first plaats we will be given to the object of the living quarters.

  We would like to take a look back at the beginning of the year: did you know the house before you got there? Another interesting aspect is het a number of verhuiswegingen in de verhuisintenties: how much more it is verhuisd wordt, how many times it is huizen op de markt komen.

  There are also other relevant factors, such as the number of houses in one person, what you can do with the outside of the house, and in the number of houses in the sea of ​​people – there can be some indication of overeating.

  Also het antal inwoners per hectare huisvesting will be meegenomen. He will be given to a large number of places, he is still extra te knnen bouwen. With the kanttekening that het via de bouwshift naturally not de bedoeling is om nog veel extra verkavelingen aan te snijden. The renovation and new construction site is now under construction in which it was built in the Huizenmarkt.

  Woningkwaliteit

  The quality of the apartment is measured by hand from other EPC and EPB standards of apartment and apartment. Also, we went to a different date from the woningvoorraad from 1983 is. New results will only be given if there is better quality for the passage of materials and construction techniques. Daarnaast pairs vanzelfsprekend also de uitrusting van een woning de quality ervan. So it will be sent to the wall of the living room with central heating of the airco, with at least one bathroom and one with zonnepanelen. Terwijl the first two indicators for the basic values ​​in the analysis, worded with the last word on the delivery. In the lower part of the house, there is something more about it in the node that is open to you. From the speeches meten we also het aandeel van de woningen smaller than 104 square meters. Tot slot vonden we het also concern om de beoordeling van de bewoners zelf over de tevredenheid en duurzaamheid van hun woning mee te nemen in de analysis. This is stated on a regular basis in the city monitor.

  Omgeving

  Naturally, there are no avenues in the living area, but also de omgevingsfactoren een important roles in the uiteindelijke keuze voor a bepaalde living. The sea is large in nature in the community with a higher level of living space. That word energized via the upper vlakte van groene ruimte in het ruimtebeslag, om de situatie zoals zen nu is in te Schatten en otherzijds door te kijken naar de hoeveelheid groene ruimte which he per day gemiddeld bij komt verdwijnt. Sea verharding betekent also sea kans op overstromingen – zeker gezien de klimaatverandering is dat een aspect dat steeds sea mensen in het achterhoofd houden. Vandaar also dat we de gevens over het aantal insides in potential overstromingsgebied meegenomen lifted in our analysis.

  The area is then considered to be by hand from het antal of residents that within a street of 200 meters from the open bar Vervoer Woont, hoeveel Leerlingen from the camp onderwijs building de gemeente naar school gaan en hoeveel Winkels er zijn per duizend inwoners. Duurzame verplaatsingen spelen bovendien een alsmaar belangrijke rol. Vandaar only beslissing om the quality of the Voetpaden and the Beschikbaarheid van Voldoende Fietspaden as an indicator in a note to them.

  Toegang tot de woningmarkt

  Tot slot we raised the toegang tot the woningmarkt onder the loop taken, met de nadruk op het social woonbeleid. Because of this, we have a number of cookies for a social life, the number of social living spaces is limited to the total amount of living space, the condition of the binding social object (het a number of social values ​​is not included). Huurprijs van een sociale woning, hoeveel sociale woningen er zijn ten opzichte van de buurgemeenten, hoeveel huishoudens er op de Wachtlijst staan ​​en hoe het zit met de plans en gerealisederde woningen ten opzichte van dat opgelegde aantal. So your grandchildren will not be affected by the social life in the analysis, but also by the plan. In addition to the vergelijken met de buurt, it will be reported on the given that het goed doen ten opzichte van de Rest van de Regio extra points te geven. In some regions he is now a little more nood aan sociale woningen than in others. Maar toegang tot de woningmarkt betekent Zeker in de Belgian context also dat men een betaalbare woning moet kunnen aanschaffen. Om dat op een onrechtstreekse manner te meten, we raise other biscuits to het aandeel Eigenaars per gemeente.

  ttn-31